Tevhid - İfraz
Tevhid - İfraz

Tevhid - İfraz

 

Aynı mal sahibine ya da sahiplerine ait çok sayıda taşınmazların yeni bir numara altında birleştirme prosedürüdir. Birleştirme (Tevhid) yapılacak yerin bitişik olması şarttır. Ayrıca üzerinde rehin (haciz,ipotek) gibi kullanımı kısıtlayan engeller olmaması gerekir. 


Kullanımı kısıtlayan engeller var ise mal sahiplerinin rızası (muvafakatı gerekir). Birleştirme işlemleri belediye encümeni kararı ya da il idare kurulun olumlu hükmü ile kadastro müdürlükleri tescil bildirimi düzenleyerek tapuya intikal ettirir.

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014