Yola Terk - İhdas
Yola Terk - İhdas

Yola Terk - İhdas

 

Yola terk haritaları imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlerini nedeniyle yapılan haritalardır. Yola terk haritalarının yapımında parselasyon niteliği taşıyan ayırma haritalarının yapımındaki kurallar uygulanır.


Tanım : Yola terk haritaları imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlerini nedeniyle yapılan haritalardır. Yola terk haritalarının yapımında parselasyon niteliği taşıyan ayırma haritalarının yapımındaki kurallar uygulanır.


YOLDAN İHDAS HARİTALARI


Tanım : Yoldan ihdas, imar plan uygulaması sırasında kapanan yol nedeni ile oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır.


İstenen Belge ve Bilgiler :

 

  • Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,
  • Taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu'nun olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği,
  • Yüklenici serbest çalışan harita ye kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği,

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014