Parselasyon
Parselasyon

Parselasyon

 

Parselasyon bir parselin parçalara bölünmesi olarak tabir edilebilir.


Yani Elinizde olan bir yada birden fazla parseli imar planlarının izin verdiği ölçüde sınırlarını imar planları sınırlarına uygun şekilde düzenlemektir.

 

Parselasyon Planı Neden Yapılır ? 


Nazım İmar Planı : Genel Çerçevede planları yansıtır. Yani bölgesel olarak ne amaçla kullanıldıklarını gösterir. Yani tarımsal amaçla kullanılan , yapılaşma alanı , mera alanı, orman alanı gibi geniş bölgeleri kabaca kapsayan planlardır.


1/5000 Plan : Nazım İmar Planlarının izin verdiği ölçüde örnek olarak Yapılaşma alanlarının baz alırsak sanayi alanı içinde depolama alanın belirtilmesi gibi


1/1000 Plan :18 madde imar uygulaması Parselasyon planları 1000 imar planları baz alınarak hazırlanır. 1000 planlar daha detaylıdır.  Yani Rus Oyuncağı Matruşka gibi düşünün Nazım İmar planları en dıştadır içinde 5000 saklar en içte 1000 vardır. hepsi birbirine uygun olmak zorundadır.


Yapılan 1/1000 imar planlarının Belediye Meclislerince onaylanması ve Askı süresi sonunda kesinleşmesi gerekir. Kesinleşmeden parselasyon planları hazırlanarak onaya sunulmaması önerilir.


Kesinleşen parselasyon planlarının onaylanmasına istinaden 1/1000 imar planına uygun olarak parselasyon planları hazırlanır.  Parselasyon planlarının hazırlanmasındaki amaç 1/1000 imar planına göre hazırlanan parselasyon planları ile eski kadastral parselin yeni 1/1000 imar planlarına uygun hale getirilmesidir.

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014