Harita T.U.S
Harita T.U.S

Harita T.U.S

 

Üzerine bina veya herhangi bir yapı inşa edilecek arazinin imar durumu belgesine göre projelerin hazırlanmasında gerekli standartların ve bilgilerin yer aldığı bir belgedir. Bu belge Harita Mühendisleri tarafından hazırlanırken içerisinde yeni yapılacak birimleri fiziksel ebatları, çekme mesafeleri, yol genişliği ve kot bilgilerini içermektedir. En önemlisi bu belge proje ile ilgili kot krokilerini içermektedir.


Yeni bir yapı yapacak kurum ve kuruluşların bu belgeyi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu dosyayı alabilmek için istenilen belgeler bulunmaktadır. Bunlar;


Dilekçe

Harita Mühendisi tarafından hazırlanan işlem görmüş dosya

TUS Dosyasının İçinde Bulunması Gereken Belgeler

Tapu Senedi

Kadastro Mühendisliğinden alınan uygulamalı kroki aslı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak İmar Durumu Belgesinin aslı

HKMO onaylı Yapı Uygulama Sorumluluğu Yapım ve Kontrol Belgesi

TUS Sorumlusunun imzaladığı Taahhütname

Sözleşme

TUS Belgesi

Yapı Yeri Uygulama Krokisi

Nivelman Hesabını Gösteren Çizelge ve Ölçüleri

Yapı Yeri Röleve Krokisi

Kutupsal Aplikasyon Ölçüleri

Arsa ve Kitlenin Köşe Noktalarının Kotu ve Koordinat ile Alan Hesabı

Nokta Dönüşüm Hesabı

Rs. ve Poligon Röperleri

Subasman Kotu Tutanağı

Teknik Rapor

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014