Röperli Kroki
Röperli Kroki

Röperli Kroki

 

Ruhsat alma koşulları 3194 sayılı İmar Kanununun 22’nci maddesinde yer almaktadır. Madde;“Yapı ruhsatiyesi alabilmek için belediye veya valiliğe, yapı sahipleri veya yasal vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gerekir. …”hükmündedir.


Röperli kroki;


18’inci Madde Yönetmeliğinde;“Ada ve parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerin yazılı olduğu krokidir.”


2010/4 sayılı Genelgede;“Ada veya parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere, parsel içerisinde bulunan bina ve eklentilerine bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu krokidir.”


Şeklinde;


Ebatlı Krokiise; 18’inci Madde Yönetmeliğinde;“Ada ve parsellerin paftası üzerinden alınan veya daha önce tespit edilmiş olan ölçülerin yazılı olduğu krokidir.”


Şeklinde tanımlanmıştır.

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014