Halihazır Harita Yapımı
Halihazır Harita Yapımı

Halihazır Harita Yapımı

 

Haritası yapılacak alan içinde kalan yeryüzü topoğrafyasının ve insan eli ile yapılmış her türlü objenin (yollar,binalar,enerji nakil hatları vb.) kanun ve yönetmelikler hükmünde ölçülmesi ve mevcut durumunun kağıt üzerinde gösterilmesi işlemine Sayısal Halihazır Harita denir.


Bir yerin halihazır harita yapılma isteği projeden projeye göre değişmektedir. Örnek olarak, imar uygulaması yapılacak bir bölge ise zemindeki mevcut binaların korunması, kesin sınır içeren yerlerin belirlenmesi gibi nedenlerden ötürü yapılması zorunludur. Diğer bir ifadeyle, kentsel dönüşüm için programlanan bir projede parsel ve malik sayıları çok olan bölgelerde kimin ne kadar yer kullandığını, yola göre konumlarını detaylı öğrenmek için halihazır harita üretimi yapılmaktadır.

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014