Plankote - Kübaj Hesabı
Plankote - Kübaj Hesabı

Plankote - Kübaj Hesabı

 

Plankote kısaca, projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Harita mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile hazırlanan, arazinin topoğrafik yapını gösteren bir harita türüdür. Plankote, resmi evraklar için kullanılacaksa arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle birlikte; arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk, çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesnelerle birlikte belirli aralıklarla arazinin mevcut kotları gösterilmektedir.


Plankote nasıl yapılır?


1) Trigonometrik yükseklik ve kutupsal koordinat ölçme yöntemi ile: Bu yöntem ile her 3-5 metre’de bir arazinin belirtilen yöntemlerle kotlarının alınması, hesaplanması ve uygun ölçekte çizilmesidir.


2) Karelajlı plankote: Bu yöntemde arazi hassasiyet kriterine göre her 3-5 metre’de bir çakılan kazıklarla kare ağına bölünür. Daha sonra bu kare ağında geometrik nivelman yapılmak sureti ile her bir kazığın mm hassasiyetinde kot değerleri hesaplanır.

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014